Mijn Verloning

Welkom op de website van Mijn Verloning. Wij verzorgen de verloningsservice voor artiesten, die de facturering voor hun optredens professioneel en efficiënt willen regelen, zonder de administratieve rompslomp.

 

Waarom verlonen?


Wanneer een artiest optreedt, moet de opdrachtgever over de gage van de artiest loonbelasting (en meestal ook premies werknemersverzekeringen) afdragen. Deze verplichting bestaat niet in een beperkt aantal situaties, namelijk wanneer de artiest in het bezit is van een Verklaring Arbeids Relatie danwel wanneer het optreden uitsluitend plaats vindt in het kader van de persoonlijke aangelegenheden van de opdrachtgever (bijvoorbeeld een bruiloft). Voor de opdrachtgevers van artiesten gelden derhalve de gewone verplichtingen die iedere werkgever op zich neemt bij het in dienst nemen van werknemers.
Dit betekent dat hij tal van zaken dient te regelen zoals het voeren van een loonadministratie, het inhouden en afdragen van loonheffingen en het uitbetalen van de netto-gage aan de artiest. De inhoudingsplicht kan echter worden overgedragen aan een partij met een inhoudingsplichtigeverklaring (= een beschikking van de Belastingdienst), bijvoorbeeld aan een verloningsbureau als Mijn Verloning.

 

Werkzaamheden


Wij verzorgen verloningen binnen de artiestenregeling maar wij verzenden ook facturen voor zelfstandige artiesten (met een VAR WUO). Tevens kunnen wij de loonadministratie verzorgen voor opdrachtgevers die zelf inhoudingsplichtig willen zijn.

 

Voordelen voor de opdrachtgevers


Geen loonadministratie bijhouden
Geen loonheffingen en premies afdragen
Geen risico's met naheffingen Belastingdienst

 

Voordelen voor artiesten


Geen VAR WUO nodig
Geen administratieve rompslomp
Verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen (zoals WW, WAO, Ziektewet)

Wij bewaken uw debiteuren